ז. איסור גורף על שיתופי פעולה מסחריים בתכנים המיועדים לילדים צעירים

כפי שהרחבנו בפרק העוסק במוקדי הפגיעה של פרסום סמוי , מחקרים מעידים כי יש לפרסום זה השפעה ניכרת על אוכלוסיית הצעירים , הן על ילדים והן על בני נוער . המחקרים מצביעים גם על הבדלים משמעותיים בין ההשפעות של פרסום סמוי על צעירים לבין ההשפעות של פרסום גלוי עליהם . החשש מפני ההשפעות של פרסומת גלויה על ילדים צעירים נובע מכך שהיכולת לזהות את כוונת השכנוע שבפרסומת מתחילה להתגבש בערך בגיל , 8 ועם ההתפתחות של יכולת זו יש ירידה ניכרת באהדת הפרסומות . לעומת זאת היכולת לזהות את כוונת השכנוע בפרסומת סמויה מתפתחת בגילים מבוגרים יותר . משמעות הדבר היא שאהדת המסר הפרסומי מצד הצעירים אינה יורדת במידה ניכרת בגיל , 8 והיא תלויה בעיקר במידת האהדה שרוכשים הצופים הצעירים לתכנית . אם כן , אפשר לומר שבהתייחס לפרסום הסמוי אי–אפשר להסיק שילדים צעירים יותר הם דווקא פגיעים יותר . ייתכן שאמירה הפוכה תהיה נכונה אף יותר : ילדים הצעירים מגיל 8 אמנם יושפעו באופן דומה מפרסומת גלויה ומפרסומת סמויה ( בשל חוסר יכולת לזהות את כוונת השכנוע בשתי הטקטיקות , ( אך ילדים בוגרים ובני נוער עלולים להיות מושפעים יותר דווקא מפרסומת סמויה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר