ד. מודל הגילוי: חובת סימון של תכנים הכוללים פרסום סמוי

סימון של תכנים הכוללים פרסום סמוי נועד להגדיל את האפשרות של הצופים להבחין בכך שמדובר במסר פרסומי ובכוונת השכנוע שבו . לכן במודל המוצע אנו ממליצים כי כל מקרה של פרסום סמוי , לפי הגדרתו לעיל , ילווה בגילוי נאות לצרכן התוכן . בדומה לפתרונות רגולטוריים אחרים , ההצלחה של משטר הגילוי של הפרסום הסמוי מותנית בתנאים במישור הרגולטורי , במישור הצרכנים ובמישור הגופים — גופים שלטוניים או גופים מתוך תעשיית התקשורת והתוכן שיהיו אחראים על סיווג התכנים . אשר למישור הראשון , גם אם הפרסום הסמוי דורש התערבות רגולטורית וגילוי הוא הדרך הטובה ביותר לטפל בתופעה , יש להכריע בדבר היקף הגילוי וטיב הגילוי שיש לאכוף . אשר למישור הצרכנים , האתגר בעיצוב של משטר גילוי על פרסום סמוי הוא פיתוח מערכת שתספק את כל המידע ההכרחי לציבור הצרכנים בלי להציף אותו בכמות גדולה מדי של מידע , העלולה לסכל את מטרות הגילוי . אשר לגופים המסווגים , יש חשיבות גדולה בכך שהם יוכלו לגלות את המידע לצרכנים בעצמם , כדי למנוע מצב שבו הרגולטור צריך לעסוק באכיפה אינטנסיבית כדי להטמיע את הנורמה בתעשייה . , Shahar-Ben & Schneider 385 לעיל . 361 ה"ש ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר