ג. הגדרת פרסום סמוי: פרסום סמוי מסחרי בלבד

כאמור , השפעה זרה אינה חייבת להיות בהכרח בהקשר של מוצר מסחרי והיא יכולה להתבטא בקידום ערכים או סדר יום חברתי . כאלה היו ההדגשה של ערכי משפחה בחסות חברת תנובה בתכנית " סופר נני ; " קידום יחסים בין חילונים לדתיים במימון קרן אבי חי בתכניות מציאות כמו " סוף הדרך" ובדרמות כמו " מעורב ירושלמי , " " סרוגים" או " שטיסל ; " ובמקרים נוספים כמו נייר עמדה שנתמך על ידי חברת טבק . עם זאת , ההגדרה שבחוק הגנת הצרכן מדברת על " פרסום" ועל " גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום . " על פי הגדרה זו , הטמעת ערכים או סדר יום על Jamie Doward , Health Groups Dismayed by News “ Big ”Tobacco Funded 379 Rightwing Thinktanks , HET UARDIANG , HET BSERvERO LOGB ( June 1 , 2013 ) ידי גורמים לא מסחריים לא תיחשב פרסום סמוי ככל שהדבר נוגע לאסדרה המוצעת . לדעתנו זו תוצאה ראויה מכמה סיבות . ראשית , חובת גילוי בהיקף זה או אחר כבר מוטלת על גופים בעלי חובות אמון מוגברות כלפי הציבור כגון רשויות ציבוריות , חברות ציבוריות וגופים המספקים שירותים מסחריים לצרכנים . אם תורחב חובת גילוי היא תתפקד למעשה כמעין " חובת גילוי נאות טוטלית" — לא ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר