ב. הצורך באסדרה חוצת פלטפורמות

את הדיון בשאלה מהי הצדקת היסוד להתערבות בפרקטיקת הפרסום הסמוי יש לקיים בצד התייחסות לשינויים הטכנולוגיים רחבי ההיקף של השנים האחרונות . להשקפתנו אי–אפשר להתייחס לשאלת הכלי הראוי לטיפול בתופעה בלי להתייחס לשיקולים מעשיים שיאפשרו את יישומו . סוגיית הפרסום הסמוי היא דוגמה אחת לאתגרים הרבים העומדים לפני אסדרת המדיה בעידן הדיגיטלי . ההתפתחות ההדרגתית של הטכנולוגיה והאסדרה המדינתית שבאה בעקבותיה יצרו הבחנה שהיא לעתים שרירותית בין פלטפורמות מדיה . מעבר לכך , כפי שהורחב בפרקים הקודמים , תהליך ההתלכדות — 09-06-20330 ת"צ 348 המועצה הישראלית לצרכנות נ' הד ארצי בע"מ ואח' ( 8 . 11 . 2011 ) ( להלן : עניין הד ארצי . ( 349 להרחבה ראו המקורות המופיעים בפרק תיאור" "התופעה בכלל ובה 4 "ש בפרט . 350 ההצדקה המרכזית להתערבות היא בעיקרה כלכלית — טיעון המשאב הציבורי המוגבל , ( Scarcity rationale ) שמקורו בפסק הדין האמריקני Red Lion Broadcasting Co . v . , Federal Communications Commission , 395 U . S . 367 ( 1969 ) ונעשה בו שימוש ברחבי העולם המערבי . לפי פסק הדין , הואיל ותדרים הם בגדר משאב ציבורי מוגבל יש הצד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר