ב. האיחוד האירופי

( ג ) דנמרק להבדיל מהמודל הבריטי והגרמני , באסדרת הטלוויזיה בדנמרק משולבים — גם אם חלקית — דיני הגנת הצרכן . שילוב זה מבטא הכרה החסרה בתפיסה האירופית , שלפיה עקרונות הצרכנות רלוונטיים לכלל ענף התקשורת . בבסיס החקיקה המסדירה את נושא הגנת הצרכן בדנמרק עומד Consolidated , Marketing Practices Act שתוקן לאחרונה ב . 2012 אחת ממטרות החוק היא הגנת הצרכן מפני התנהגות מסחרית לא הוגנת . סעיף 4 לחוק קובע כי " פרסומת תעוצב בדרך שבה יהיה ברור שהיא כזו , ללא התחשבות בצורתה ובמדיום שבו היא מוצגת . " מכאן שהוראת הסעיף חלה ללא קשר לזהות המשדר — טלוויזיה , רדיו , מגזינים , סרטים או אינטרנט . הסעיף אמנם אינו כופה על המפרסם לציין את שמו , אך ככל שהיעדר שמו של המפרסם יגרום לכך שלא יהיה אפשר להבין שמדובר בפרסומת , רבים הסיכויים שהמקרה ייחשב להפרה של הסעיף . כמו החקיקה הישראלית והאמריקנית , החוק הדני כולל גם סעיף האוסר על הטעיה בפרסום . על ביצוע החוק אמון הממונה על הגנת הצרכן the Consumer ) , ( Ombudsman גוף עצמאי שהוא חלק מהרשות הדנית להגבלים עסקיים ולהגנת הצרכן . ( The Danish Competition Authority ) בסמכות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר