ג. יישום ואכיפה

על אף האיסור על פרסום סמוי בטלוויזיה תופעה זו מתקיימת הלכה למעשה בישראל , והפער בין לשון החוקים וחקיקת המשנה למציאות בשטח הוא תהום של ממש . לאחרונה התרבו מאוד שיתופי הפעולה בין גופי שידור לבין מפרסמים הנמנים עם החברות הגדולות והחזקות במשק הישראלי . למרות זאת גוף האסדרה העיקרי — הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו — סירב תקופה ארוכה להכיר במצב זה . מאחר שהכללים אינם מטילים חובת דיווח לרשות על הסכמים כאלה , לא ראתה עצמה הרשות מחויבת לבדוק את התקיימותם . הדבר מדגיש את אוזלת ידה של רשות רגולטורית אל מול תופעות המתרחשות לנגד עיניה ופוגעות בטובת הציבור : הרשות השנייה מוסמכת לדרוש מהזכייניות לחשוף הסכמים מסחריים כדי לבדוק 200 יובל קרניאל " אנונימיות ולשון הרע באינטרנט : בין חופש ביטוי להפקרות" עיתונות דוט . קום : העיתונות המקוונת בישראל 87 ( תהילה אלטשולר שוורץ עורכת , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה והמרכז לתקשורת ע"ש יוברט בורד , . ( 2007 201 משרד המשפטים דין וחשבון הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר יאלקטרונ (; 2004 ) ראו גם רע 4447 / 07 "א רמי מור נ' ברק אי . טי . סי ( 1995 ) החברה לשי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר