ז. מעגלי הפגיעה: סיכום

איזה מוקד פגיעה הוא החמור ביותר ? באיזה ממוקדי הפגיעה ראוי להשתמש כהצדקה לאסדרה של הפרסום הסמוי ? לשאלות אלה יש השלכה על עיצוב האסדרה ועשויה להיות להן השלכה מעשית על עצם ההגדרה של פרסום סמוי . פרסום סמוי טומן בחובו נזק במישורים רבים , אולם במחקר זה התמקדנו בשניים : המישור הכלכלי–צרכני והמישור הדמוקרטי . במישור הכלכלי צרכני הפרסום הסמוי יוצר הטעיה של צרכני התקשורת , וכבר בכך יש צידוק להתערבות רגולטורית . מעבר לכך , בחינת הפרקטיקה של הפרסום הסמוי במשקפי הדמוקרטיה והשיח הציבורי מעלה את החשש שהשימוש הגובר בו יגרור נזק גדול בהרבה מהטעיה צרכנית . פרקטיקה זו זורעת ספקנות בקרב הציבור ופוגעת באמונו באמצעי התקשורת . מצב זה , השומט את הקרקע תחת עצם היכולת לנהל שיח כן ורציונלי בסוגיות ציבוריות , מחייב התערבות . Emily Nussbaum , What Tina Fey Would Do for a SoyJoy , EwN ORKY AGAZINEM 125 ( October 8 , 2008 )  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר