ה. הטעיית הציבור

משתנה מנבא להעדפת המשקה הקל , וההשפעות של הסרטון על שתי קבוצות הגיל היו דומות . מחקר אחר , שנערך בקרב בני נוער , מצא כי באוכלוסייה זו מתקיים אפקט האדם השלישי באשר להשפעות של פרסום סמוי . בני הנוער ציינו כי הם מאמינים שאחרים מושפעים מפרסום סמוי במידה גדולה יותר מזו שהם עצמם מושפעים ממנו . צעירים בעלי מודעות מותגית גבוהה ציינו את הפרסום הסמוי כבעל השפעה מכרעת על הרגלי הצריכה שלהם ושל חבריהם . מחקרים אלה מעידים כי לפרסום סמוי יש השפעה ניכרת על צעירים , הן על ילדים והן על בני נוער . נראה גם שהדאגה הרווחת באשר להשפעות הפרסומת הגלויה דווקא על הגילים הצעירים יותר היא לא בהכרח נכונה בהקשר של פרסום סמוי . נמצא שהיכולת לזהות את כוונת השכנוע שבפרסומת הגלויה מתחילה להתגבש בערך בגיל , 8 ורק עם התפתחותה חלה ירידה באהדת הפרסומות . אולם ממצאים מעידים כי בני נוער אינם מזהים את כוונת השכנוע שבפרסומת סמויה , וכתוצאה מכך גם אהדת המסר הפרסומי אינה יורדת במידה ניכרת והיא תלויה בעיקר במידת האהדה של הצופים כלפי התכנית . אי לכך אפשר לומר שבאשר לפרסום הסמוי אין להסיק שילדים צעירים יותר הם דווקא הפגיעים יותר ; י...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר