ג. פגיעה ביצירה

הדילמה המתעוררת בשל פרסום סמוי במעגל היצירה נובעת מהערבוב בין שיקול דעת תוכני לשיקולים מסחריים . כל אחד מהם מבטא מערכת ערכים משלו , והשאלה היא ידו של מי תגבר : של המשתתפים בתהליך היצירה או של המפרסמים . ההגנה על זכות היוצרים להפיק יצירה אמינה , עצמאית ואיכותית נתפסת כערך שיש להגן עליו . על כן השפעה על תסריטים לשם יצירת תכנים בהתאם לדרישות מפרסמים נתפסת כפגיעה בחופש היצירה . מרחב היצירה היה מאז ומעולם הממלכה של יוצרי התכניות ועורכיהן , ואילו עתה הולך ונרקם מהלך המכניס את גופי הפרסום תחת קורת גג אחת עם היוצרים . היוצר כבר אינו אדון בלעדי ליצירתו אלא כלי בידי המותג והתדמית שיועצי השיווק מעוניינים ליצור לו . הערך של יצירה כבר אינו עומד בזכות עצמו כיצירת אמנות נקייה מאינטרסים שיווקיים . הפגיעה ביוצרים היא אפוא פגיעה בעצמאות היצירה . על כך יש להוסיף כי גם זכויות אחרות נגזרות מפגיעה זו — זכויות היוצרים של תסריטאים , במאים ומפיקים . כך קורה כאשר מוחדר לתכנית פרסום סמוי לאחר סיום כתיבתה או אף לאחר סיום יצירתה , מתוך שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית . שחקן המחויב במסגרת תפקידו לעסוק גם בפרסום ולא רק במ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר