א. פגיעה בתחרות וביעילות החברתית

פרסום סמוי פוגע בתחרות משום שהוא יוצר כשל שוק מסוג חסם כניסה עבור גורמים המעוניינים בחשיפה אך אינם יכולים לעמוד בדרישת התשלום של ספקי התוכן . מאחר שעקרון היעילות הוא שניצב במרכז הניתוח הכלכלי של המשפט , אין הצדקה כביכול להתערבות המדינה כל עוד השוק מסוגל לקדם את הרווחה החברתית בדרך של תחרות חופשייה מהתערבות . נציין כי יש גם דעות שלפיהן פרסום סמוי מגביר את התחרות והיעילות הכלכלית . כך , לפי הכלכלן והמשפטן רונלד קוז , מתן אפשרות לפרסם שירים ברדיו בתשלום מאפשר לספקי התוכן להתקשר עם גורמים מסחריים ולקבל הערכה מדויקת יותר באשר לפוטנציאל הכלכלי של השמעת שירים מסוימים . 74 סיני דויטש דיני הגנת הצרכן כרך א 69 ( תל אביב : לשכת עורכי הדין , ( 2001 ( להלן : דויטש כרך א . ( Ellen P . Goodman , Stealth Marketing and Editorial Integrity 85 TEx . L . REv . 83 , 75 100 ( 2006 ) ( להלן : . ( Goodman 76 ראו למשל Milton Friedman , The Methodology of Positive Economics , in SSAYSE IN OSITIvEP CONOMICSE ( Chicago : University of Chicago Press , 1953 ) 77 דויטש כרך א , לעיל , 74 ה"ש בעמ' . 71 Ronald H . Coas...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר