פרק שני מעגלי הפגיעה

סוגיית הפרסום הסמוי נוגעת בצורך הבסיסי להגדיר את מערך הכוחות שבין דמוקרטיה , אמנות וכלכלה . על מערך הכוחות הזה מבוססת אסדרת המדיה בכל העולם המערבי , והיא מבקשת לאזן בין אינטרסים ציבוריים לבין אלה של יוצרי תכנים ומפרסמים . להלן נפרט כמה מהנזקים הכרוכים בפרסום סמוי .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר