ב. סיווגים ושימושים

פרסום סמוי לובש צורות רבות , הן מההיבט של הגורמים , היוזמים והמפיקים אותו והן מההיבט של שילוב הפרסום בתוכן . ככלל , את תהליך ההחדרה של המותג לתוכן היצירה יוזמים המפיק או המפרסם . על פי רוב , כאשר המפיק הוא יוזם הפרסום , המותג צריך להשתלב ביצירה שהוכנה , וכאשר המפרסם הוא יוזם BIA / ELSEYK , Press Releases ( April , U . S . Social Ad Revenues to Reach $ 11 B in 2017 11 10 , 2013 ) Bobby J . Calder & Edward C . Malthouse , Managing Media and Advertising 12 Change with Integrated Marketing 45 ( 4 ) OURNALJ OF DvERTISINGA ESEARCHR 356 ( 2005 ;) ERENCET A . HIMPS , NTEGRATEDI ARKETINGM OMMUNICATIONSC IN DvERTISINGA AND ROMOTIONP ( 7 ed ,. Ohio : Western-South / Thomson Learning , 2007 ) Prasad A . Naik & Kalyan Raman , Understanding the Impact of Synergy in 13 Multimedia Communications 40 ( 4 ) OURNALJ OF ARKETINGM ESEARCHR 375 ( 2003 ;) Yuhmiin Chang & Esther Thorson , Television and Web Advertising Synergies , 33 ( 2 ) OURNALJ OF DvERTISINGA 75 ( 2004 ) הפרסום , היצירה מופקת עבור המותג ויש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר