פרק ראשון תיאור התופעה

תופעת הפרסום הסמוי רווחת בכל סוגי המדיה ובכל הפלטפורמות המעבירות תוכן . היא נובעת מסיבות גלובליות ומקומיות , משינויים עמוקים העוברים על אמצעי התקשורת וגם מניסיון להוסיף על הפרקטיקות הפרסומיות המסורתיות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר