מבוא

פרסום סמוי הוא שילוב של מסרים פרסומיים בתוך תכנים תקשורתיים בצורה מוסווית או גלויה למחצה . לקראת סוף המאה הקודמת ותחילת המאה הנוכחית חל גידול ניכר ומשמעותי בשימוש בפרסום סמוי בכל אמצעי התקשורת , ומפרסמים רואים בו רכיב מרכזי במודל העסקי של כלכלת התקשורת העכשווית . הסיבות לכך נוגעות לשינוי המהותי העובר על גופי המדיה המסורתיים . העיתונות המודפסת נתונה במשבר קשה עקב אבדן תקציבים של פרסום גלוי לטובת הרשת , ואילו העיתונות הכתובה והמקוונת אינה מצליחה להציג מודל הכנסות יציב . בד בבד , מודל הפרסום המסורתי בטלוויזיה מאוים על ידי היכולת של הצופים לפנות לתוכן מקוון ולהשתמש במכשירי הקלטה דיגיטליים המאפשרים לדלג על פרסומות . בין כה ובין כה , בסביבה תקשורתית עמוסת גירויים , מפרסמים ואנשי שיווק מנסים ליצור נקודות השקה רבות ואפקטיביות ככל האפשר עם הצרכן הצופה . הפרסום הסמוי טומן בחובו נזק בכמה מישורים . במישור הכלכלי צרכני הוא פוגע בתחרות וביעילות ויוצר חסמי כניסה עבור גורמים המבקשים חשיפה אך אינם יכולים לעמוד בדרישת התשלום של ספקי התוכן . נוסף על כך , פרסום סמוי מקדם הטעיה של צרכני התקשורת הואיל ואי–ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר