מפתח שמות מדעיים

A bies cilicica 161 , 161 Acacia albida 151 Acacia negevensis 151 Acacia nilotica 151 , 251 Acacia raddiana 151 Acacia sp . 143 , 151 , 152 , 201 Acacia seyal 757 Acacia tortilis 151 Acanthus syriacus 773 Achillea fragrantissima 736 Acorus calamus 181 Adiantum veneris-capillus 178 Agrostemma githago 196 Alhagi graecorum 777 , 751 Allium ascalonicum 117 Allium cepa 86 Allium porrum 95 Allium sativum 116 Amaranthus blitum 728 Ammi visnaga 731 Ammi majus 731 Amygdalus communis 118 Anabasis 716 Anabasis articulata 49 Anagyris foetida 757 Anastatica hierochuntica 723 Anchusa undulata 244 Anchusa hybrida 722 Andropogon nardus 101 , 184 Anemone coronaria 200 , 233 , 253  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים