ביבליוגרפיה נבחרת

אבודרהם ר ' דוד אבודרהם , אבודרהם השלם , ירושלים תשכ " ג . אבו אלח ' יר אבו אלח ' יר אלאשבילי , עמדת אלטביב פי מערפת אלנבאת , מהדורת מחמד אלערבי אלח ' טאבי , בירות . 1995 אבן אלביטאר אבן אלביטאר , אלג ' אמע למפרדאת אלאדויה ואלאע ' ד ' יה , קהיר . 1874 אבן אלביטאר , תפסיר אבן אלביטאר , תפסיר כתאב דיאסקורידוס , בירות . 1989 אבן בלעם , יחזקאל מ ' פרץ , פירוש ר ' יהודה אבן בלעם לספר יחזקאל , רמת-גן תש " ס . אבן בלעם , ירמיהו מ ' פרץ , פירוש ר ' יהודה אבן בלעם לספר ירמיהו , רמת-גן תשס . ב " אבן בלעם , ישעיהו מ ' גושן-גוטשטיין ( בסיוע מ ' פרץ , ( פירוש ר ' יהודה אבן בלעם לספר ישעיהו , רמת-גן תשנ " ב . אבן בלעם לתורה מ ' פרץ , פירוש לבמדבר ודברים ( מתוך ' כתאב אלתרג ' יח , ( ' עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן , רמת-גן תש " ל . אבן ג ' לג A . Dietrich , Die Erganzung Ibn Gulgul's zur ל ' Materia medica des Dioskurides , Gottingen 1993 . אבן פרחון ר ' שלמה ב " ר אברהם אבן פרחון , מחברת הערוך , מהדורת ז ' גוטליב , פרסבורג תר " ד . אבן רסול אבן רסול , אלמעתמד פי אלאדויה האלמפרד , קהיר . 1951 אהרוני...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים