שיח

אזכור במקרא : נזכר 4 פעמים במקרא כשם כללי לצמחים מעוצים ( בראשית ב ה , כא טו ; איוב ל ד ) ופעם אחת לצד הרותם כמרכיב במזונם הדל של שוכני המדבר העלובים : " הפטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם " ( איוב ל ד . ( רוזנסון הציע שבניגוד למשמעות הרחבה של המילה " שיח " המקובלת היום ( צמח רב שנתי שאינו מפתח גזע גבוה ונוף גדול , ( הרי שבמקרא הוא שם כללי לשיחי המדבר דווקא . בניגוד להבנה של כל הפרשנים הקדומים , היו חוקרים שסברו ש " שיח " באיוב ל ד , הוא שם של צמח מסוים – לענת המדבר , ( Artemisia sieberi ) הקרוי בערבית שיח ' . )غٍخ( בעל ספר " יוסיפון " ( המחצית השניה של המאה העשירית , ( מזהה את ' שמן טוב ' עם צמח האפרסמון : " כי במקום ההוא צמח בלסמו הוא שמן הטוב . " יש חוקרים הסבורים , שמדובר בסממני בושם מיוחדים , דוגמת : רב זקן קרח ( Cymbopogon parkeri = C . ( schoenanthus או בשמן מורינגה רותמית , ( Moringa peregrina ) ששימש באזור ארץ ֿ ישראל בתקופה הקדומה כשמן נושא מיוחד לתרכובות בושם . 154 ד ' פלוסר , ספר יוסיפון , א , ירושלים תשל " ט , עמ ' . 156-155 ' צ 155 יז ' יק , עמ ' . 798 156 עמר , הסלקוויס...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים