שחלת

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת במקרא בין הסממנים שהקטירו במשכן : " קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה " ( שמות ל לד . ( מסורות והצעות זיהוי : ת ( Onyx )  νυξο  : ש " ות " ו : , xony כלומר ; צפורן . ת " א ופשיטתא : טופרא . התרגום הסורי ' טפרא דבסמא ' תורגם לערבית : ' אט ' פאר אלטיב ' . الطٍة( )أظفار וכן תרגם רס " ג : ' אט ' פאר אלטיב ' – צפורני הבושם . לפי מסורת חז " ל , ה ' שחלת ' הוא שם נרדף ל " צפורן " הנזכר עם סממני הקטורת שבמקדש . כל התרגומים הללו מכוונים לסממן הנזכר בספרות הרפואית הקלסית בשם , " Ungusis odoratus " כלומר , צפורניים 141 חלה א א , נז ע " ב . 142 זגורודסקי , עמ ' ; 374-375 פליקס , עולם , עמ ' , 152 לדעתו מדובר בשעורה דו-טורית Hordeum ) . ( distichum 143 למעט אבן בלעם לישעיהו כח כה , שהוסיף שאין זה פשט הכתוב וכן הרמב " ם בפירושו למשנה חלה א , א , שסיים במילים ' וכל זה אסמכתא כמו שאתה רואה . ' 144 רק ת " ש ות " ו זיהו את ה ' נסמן ' עם הדוחן , ( Panicum miliaceum ) בכל מקרה הוא אינו נכלל בחמשת מיני דגן שמנו חז " ל . G . A . Cooke , A Text-Book of North-Semitic Inscriptions , O...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים