רע

אזכור במקרא : בספר משלי נאמר שייסורי הגוף והנפש ממרקים את חטאי האדם ומרפאים את נפשו : " חברות עצע תמרוק ברע ומכות חדרי-בטן " ( כ ל . ( הצעות זיהוי : לדעת צ ' יז ' יק , הפסוק מתכוון לריפוי פצעי הגוף ולניקוים בצמח הטיון , ( Inula ) שנקרא בערבית בכמה מקומות ' רערע איוב ' . أٌوب( )رعرع המוהל שבעלי צמח זה משמש ברפואה המסורתית לריפוי פצעים ולחיטוי דלקות . מדובר בפרשנות שאין לה כלל סימוכין .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים