צנים, צנינם, מצנים

אזכור במקרא : במקרא נזכרו 3 פעמים שמות דומים שלכאורה ניתן לבארם כשמות צמחים . ה ' מזהיר את בני ישראל שעמי הארץ שלא יורישו יהיו " לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם " ( במדבר לג נה . ( כמו כן נזכר שם זה ככינוי למלכודת : " צנים פחים בדרך עקש " ( משלי כב ה . ( ייתכן שבמשמעות הזאת גם הפסוק : " ואל מצנים יקחהו " ( איוב ה ה . ( מסורות זיהוי : תה " א : זינא ( איוב , ( כלי נשק ; נשבא ( משלי , ( מלכודת . רס " ג לאיוב : ' מסאל ' )مطال(– דוקרני הקוצים . אבן עזרא : סבר שמדובר בקוצים . לסיכום : ספק רב אם מדובר בצמחים ; ולכל היותר מדובר בשם כללי לקוצים . לדעת זהרי , קיימת קרבה לשונית עם ה " סנה , " ומשום כך הוא מציע לזהותו עם פטל קדוש . ( Rubus sanguineus ) כיום צנינה קוצנית הוא שמו של הצמח Exoacantha . heterophylla  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים