צאלים

אזכור במקרא : נזכר במקרא פעם אחת בלבד בתיאור בית גידולו של הבהמות בנוף צמחי מים וביצה : " תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובףה . יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי-נחל " ( איוב מ כא . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : – ( pantodapa dendra )  παντοδαπα  δενδρα כל סוגי העצים ( איוב מ , טז δενδρον  μεγα , ( dendron mega ) (; עץ גדול ( איוב מ , כא " ת . ( ו : umbra ותה " א : צל . רס " ג : ' מט ' ללה ' , )مظللح( והוראתו : כל דבר שסוכך ומצל . נראה אפוא שמדובר בשם כללי לצמחים מצלים שכאן הועתק לנוף צמחי מים . אבן ג ' נאח הציע זיהוי קונקרטי המבוסס על השוואה פילולוגית ועל ניתוח הפסוקים המתארים נוף צומח : " ואיננו רחוק בעיני שרוצים בו הצמח שקורין בערבי אלצ ' אל … ואלהים יודע האמת . וממה שמחזק סברתנו בו , עוד אמרו ' תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובצה ... ' דומה לאמרו ' תחת צאלים ישכב , ' והוא צמח כמוהו . " השם ' צ " אל " , )ضال( הוא אחד משמותיו הערביים של העץ שיזף מצוי . ( Zizyphus christi-spina ) וצוין כי אבן ג ' נאח היה מודע לכך שמדובר בסופו של דבר בהצעת פרשנית – לא במסורת זיהוי קדומה . אחרים סברו שמדובר בצמח שיזף...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים