עקרבים

אזכור במקרא : ה ' עקרב ' כשם בעל חיים נזכר במקרא רק פעם אחת ובלשון יחיד ( דברים ח טו . ( בלשון רבים נזכרו ה " עקרבים " שלוש פעמים , ברם לא ברור די הצורך אם מדובר בבעלי חיים או בשם מושאל לקוצים . רחבעם מלך יהודה איים על העם : " אבי יסר אתכם בשוטים , ואני איסר אתכם בעקרבים " ( מל " א יב יא , ועוד . ( בתוכחת המורדים בה ' נאמר לנביא יחזקאל : " ואתה בן אדם אל תירא , כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב " ( יחזקאל ב , ו . ( על בסיס ההנחה ש " סרבים וסלונים " הם מיני צמחים קוצניים ( ראו בערכם ) ניתן להניח שגם כאן מדובר בצמח קוצני . כך , למשל , פירש ר ' אברהם בן שלמה : ' זמורות הקוצים ודומיהם . ' רש " י ובעקבותיו רד " ק זיהו את ה ' עקרבים ' עם הצמח הנקרא בצרפתית עתיקה " איגלינטיירש " – ( eglentires ) עצי ורד הבר = ) ורד הכלב . ( Rosa canina הצמח ' עקרבנים ' נזכר במשנה , ואין שום רמז שמדובר בצמח קוצני או שיש לו קשר לשם המקראי .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים