נצים

אזכור במקרא : בתיאור החורבן שימיט ה ' על אשור נאמר : " ותהי להשאות גלים נףים ערים בצרות " ( ישעיהו לז כו . ( באופן דומה קורא ירמיהו : " תנו ציץ למואב כי נצ א תצא ועריה לשמה תהיינה מאין יושב בהן " ( ירמיהו מח ט . ( הצעות זיהוי : הפירושים המסורתיים מבארים ש ' גלים ונצים ' הם גלי חורבות , עדות למקומות יישוב שהפכו לאזורי ציה ושממה . לדעת כמה פרשנים , אותן חורבות יתכסו בצמחים . זה עשוי להתאים לצמחי בר כמו " חזרת גלים , " הנזכרת בספרות חז " ל . לדעת צ ' יז ' יק , הכוונה היא לשמות צמחי מדבר ומלחה סגיטלים שמתפשטים באזורים נטושים : ' נצים ' הם הצמח תלת-מלען , ( Aristida ) הנקרא בערבית ' נצי ' ' ו , )وصً( גלים ' הם הצמח מלחית קשקשנית , ( Salsola tetrandra ) הנקרא בערבית בשם ' ג ' ול ' . )جول( בשל היעדר מסורת זיהוי קדומה , קשה להסתמך על הצעה זו , הנשענת רק על דמיון השם הערבי .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים