נעמנים

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת במקרא בנבואת ישעיה המתארת את עזיבת בני ישראל את ה ' ואת פנייתם לעבודת האלילים : " כי שכחת אל הי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תחעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו " ( ישעיהו יז י . ( מסורות והצעות זיהוי : מהתרגומים עולה שמדובר בנטיעת צמחים באופן כללי , ו ' נעמנים ' הם צמחים יפים ונחמדים . אבן עזרא כתב : " נעמנים – כמשמעו בלשון קדר , והוא צמח שיצמח מהרה . " נראה , שכוונתו לצמח הכלנית , ( Anemone coronaria ) שנקרא בערבית " שקאיק אלנעמאן " = ) פצעים או טיפות דם של נעמאן ) . الىعمان( )غقائق חוקרים אחדים סבורים שיש בפסוק הנזכר לעיל הד לפולחן תמוז ( יחזקאל ח יד , ( הידוע במופעו היווני של 100 וכן ריב " ג ואבן פרחון , שורש נכת ; לקח טוב לבראשית לז כה . 101 עמר , זמרת ; עמר , גידולים , עמ ' . 209-202 102 פוליאק וסומך , עמ ' , 34 ולא כפי שתרגמו פיצוחים . על מונח זה בהרחבה , ראו עמר עדויות , עמ ' . 117 103 קאשיינה , תולדות , סעיף תנג ; לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 420-421 מולדנקה , עמ ' ; 51 פליקס , עולם , עמ ' ; 274 זהרי , מקרא , עמ ' . 195 104 עיסא , עמ ' ; 26 לעף , פלורה ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים