נכאת

אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא בין המוצרים הייחודיים והיוקרתיים שהובלו מארץ כנען למצרים . בפעם הראשונה נזכרו : " נכאת וצרי ולט " ( בראשית לז כה , ( שהועברו על ידי אורחת הישמעאלים שבאה מגלעד בדרכה למצרים , ובפעם השנייה - בין מרכיבי המנחה מ " זמרת הארץ " שהובאה ליוסף ( בראשית מג יא . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : – ( thumiama ) θυμιαμα קטורת . ת " ו : , aroma דהיינו , בשמים ( בראשית לז כה . וכך תרגם גם את המילה בושם או בשמים , למשל , בשה " ש ד י ; ה יג ) או styracis ( בראשית מג יא ) – שרף ריחני . ת " ע : " ת . ( aroma ) α  ρωμα א : שעף , כלומר , מין בושם ובמילה ' שעיף ' תרגם ת " י במקומות אחרים את המילה ' צרי ' ( ירמיהו מו יא ; נא ח ; יחזקאל כז יז . ( לפי הבנה זו מזהה ת " א שני מוצרים שונים מאותו הצמח : את ה ' צרי ' עם ה ' קטף ' היא העצה הארומטית של הצמח הנקרא בימיו אפרסמון , ( Commiphora gileadensis ) ואילו את ה ' נכאת ' עם ה ' שעף ' הוא השרף או הבושם המופק ממנו . כך גם עולה מת " פ : ' רהטנא '; לפי בר בהלול , אלו מיני שרף שונים , ובמיוחד מעצים המכילים שמן ונדלקים במהירות וגם שם ספצי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים