נהללים

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת בעניין מקום חנייתם של צבאות מצרים ואשור : " ובאו ונחו כלם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים " ( ישעיהו ז יט . ( מסורות והצעות זיהוי : ת – ( Xulon ) ξυλον  : ש " סבך , עצים . ת " ו : , foramen חור ( ביחיד ) והוא מקביל ל ' נקיקי הסלעים " ת . ' י : בתי תושבחתא . ת " פ : חללא , כלומר , נקבים , חורים ( שבסלעים . ( רס " ג : ' ינבות ' . ( ) הכוונה לצמח ינבוט השדה ( Prosopis farcta ) – שיח קוצני , הגדל כצמח רע בשדות החקלאיים . אבן בלעם סבר שהוא מין עץ : " ואין אנו יכולים לעמוד לע אופיו המדויק . " החוקרים המודרניים קשרו שם זה עם המקום " נהלול " שבנחלת שבט זבולון ( שופטים א ל ; וכן יהושע יט טו , כא לה . ( פליקס סבור , כרס " ג , שמדובר בינבוט השדה – צמח רע הנפוץ בעמקים באדמות עמוקות , לרוב בלוית הגה מצוי , ( Alhagi graecorum ) ( השוו ערך : ' נעצוץ . '( פרחיו של הצמח מושכים דבורים , ואפשר שלכך צוינו הנהלולים כמקום שבו יחנו הזבוב והדבורה ( ישעיהו ז יח . ( לדעת הראובני , מדובר באלון תבור Quercus ) 86 ראו אצל לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 381 פליקס , עולם...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים