מסכן

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת בעניין עובד האלילים שיוצר את פסלו : " המסכן תרומה עץ לא ירקב " ( ישעיהו מ כ . ( " ת ש : לא מורגת . ת " ו : , forte lignum כלומר , ' עץ חזק " ת . ' י : ' אורן , ' דהיינו , ה ' ארן ' המקראי ( ישעיה מד יד . ( ( ראו בערכו . ( גם אצל רס " ג ה ' מסכן ' הוא שם נרדף ל ' ארן , ' שתורגם לערבית ' סנדיאן ' , ( ) הוא עץ האלון " ת . ( Quercus ) פ : לא תורגם . החוקרים הציעו הצעות זיהוי שונות : שיטת הנילוס ( Acacia nilotica ) וזקום מצרי . ( Balanites aegyptiaca ) קמבל ֿ תומפסון זיהה את המילה musukkanu מהאשורית עם עץ התות . ( Morus ) לעומת זאת , חלק פירשו ש " מסכן " הוא לשון מסכן , עני , שאין באפשרותו ליצור פסל מזהב וכסף ולפיכך יחפש עץ נבחר . אבן בלעם דחה את הזיהוי של ' מסכן ' עם שם ספציפי של עץ ולדעתו : " הוא בינוני פעול מלשון ' בוא אל הסוכן הזה ' ( ישעיהו כב טו , ( כלומר , שהיו מייעדים את העץ שממנו יעשה הפסל , כדי שיהיה עשוי מן המוצר הטוב , לבל ירקב . " אין בידינו כל הוכחה שתוכל לאשש אף אחת מהצעות הזיהוי שהובאו לעיל .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים