כפה

אזכור במקרא : נזכר פעמיים כתקבולת למילה " ראש " – בניגוד " לאגמון " הכפוף : " ויכרת ה ' מישראל ראש וזנב כפה ואגמון יום אחד " ( ישעיהו ט יג , ( ובלשון דומה נאמר על מצרים ( ישעיהו יט טו . ( מסורות והצעות זיהוי : בתרגומים ובקרב רוב הפרשנים המסורתיים אין ראיה שמדובר בשם צמח . זאת בניגוד לחוקרים המודרנ יים שמסמיכים אותו ל ' אגמון ' כשם צמח ( ראו בערכו . ( לדעת אחדים , המונח " כיפה " נגזר מהשם " כף : " משערים שמדובר בלב התמר שממנו צומחים עלעלי התמרים או בכף תמרים , המייצגת את העץ התמיר שכפותיו העליונות קמורות לעומת ה ' אגמון ' השפל . לדעת צ ' יז ' יק , מדובר בעץ ליקוידאמבר מזרחי , ( Liquidambar orientalis ) אלא שאין לכך כל סימוכין . ' צ 79 יז ' יק , עמ ' . 796 כנגד זה סבור צפרוני , בלשוננו ב ( תר , ( ץ " עמ ' , 338 שאולי יש למילה משמעות הפוכה : הוראת ' כלח ' היא שחרות השיער , סמל לעלומים , כמו במילה הערבית ' חלכ ' , )حلك( המקבילה ל ' כלח ' )كلح( בשיכול אותיות , אולם דומה שהצעתו דחוקה יותר . 80 ראו י ' בוכמן , " עבד עליו הכלך , " טבע וארץ לא / 6 ( תשמ , ( ט " עמ ' . 8 משל ידוע נוסף הוא " פלאן...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים