כלח

אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא בספר איוב בתיאור העיתוי הטבעי של מות האדם : " תבוא בכלח אלי-קבר כעלות גדיש בעתו " ( איוב ה כו , ( ואילו על הצעירים הנקלים וחסרי התועלת נאמר : " גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח " ( איוב ל ב . ( הצעות זיהוי : מדובר בביטוי קשה ( רש " י וא " ע לאיוב ה כו ) שפירושים רבים לו . תה " א פירש שהכוונה לכוך הקבר ; לדעת אחרים ה ' כלח ' מתפרש כתיאור של זקנה מופלגת ( רס . ( ג " על פי הקשר הפסוקים והמקבילות בפסוק – ' כעלות גדיש בעתו ' – ובפסוק הקודם – " וצאצאיך כעשב הארץ , " ייתכן שמדובר בשם כללי הקשור לעולם הצומח . חכם הציע שמדובר בכינוי לקנה או לקלח ענף , כנמשל לאדם ההולך לעולמו בשיבה טובה לאחר שהקים משפחה ענפה ; לעומת זאת הביטוי : ' עלימו אבד כלח ' הוא משל לאנשים חסרי שורש וענף , כלומר , חסרי ייחוס אבות וקשרי משפחה . מכל מקום נראה , שאין הכוונה לשם צמח ספציפי . יש חוקרים שביקשו לקשור את ה ' כלח ' עם הצמח הנקרא בערבית ' כלח , ( Ferula ) ( ) '' ובימינו – כלך , ל ' כלך ' הנזכר במשנה . לפי אחד הפירושים ( הדחוקים , ( הכוונה בפסוק היא לצדיק שבע הימים , שיגיע לקברו בהישענו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים