כל

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת במקרא , בדברי תלונתו של איוב שאם ה ' היה מסיר רק במעט את השגחתו על הרשעים , כי אז היו מושפלים ואובדים כ " כל , " ונקטפים בקלות כראשי שיבולים : " רומו מעט ואיננו , והמכו ככל יפפצון וכר אש שבלת ימלו " ( כד כד . ( לפי גרסה אחת בת , ( moloche ) μολοχη  : ש " שפירושו ירק , נבט . צ ' יז ' יק הציע שהכוונה לצמח האמיך , ( Emex ) שנקרא בערבית בשם כלי , )كلى( כליה . ( )  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים