יתרים

אזכור במקרא : נזכרים רק בספר שופטים כחבלים חזקים שבהם קשרו את שמשון : " וט אמר אליה שמשון אם-יאסרני בשבעה יתרים לחים אשר לא-חרבו וחליתי והייתי כאחד האדם " ( שופטים טז . ( ז-ח מסורות והצעות זיהוי : התרגומים והפירושים הקדומים אינם מתייחסים בדרך כלל לשם צמח ספציפי . יש שפירשו שה " יתרים " נעשו מגידי מעי בהמות , ( ש " ת ) מענפי צמחים מטפסים או מזמורות גפן , מחבלים דקים ( רש " י ) או שזהו שם כללי לחבלים מצמחים שונים . לדעת הראובני , הכוונה היא לקליפות שיח מתנן שעיר , ( Thymelaea hirsuta ) שגדל בבתי גידול מדבריים וכן בקרקעות חוליות וכורכר שבמישור החוף . משם , לדעתו הביאום סרני פלשתים לדלליה שישבה בנחל שורק : " ויעלו-לה סרני פלשתים שבעה יתרים לחים , אשר לא חרבו ותאסרהו בהם . " החבלים שנשזרים מהמתנן הם חזקים ביותר ומשמשים עד היום את הבדווים לצרכי קשירה שונים . זיהוי זה מבוסס על הדמיון שבין השם הערבי " מת ' נאן " ( ) לשם העברי הקדום " יתרים "; אפשר שמכאן נגזרו שמות האנשים : יתר- 68 ראו סיכום א " מ , ג , עמ ' . 703-702 69 על זיהוי ה ' ימם ' עם הפרדים , ראו בדברי רשב " ג בפסחים נד ע " א . וכן אבן...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים