יון

אזכור במקרא : מופיע פעמיים בספר תהלים ככינוי לדבר הקשור למשקעי מים : " הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש . טבעתי ביון מצולה ואין מעמד , באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני " ( סט . ( ב-ג וכן מופיע במזמור אחר : " ויעלני מבור שאון מטיט היון " ( מ ג . ( הפרשנים הסבירו ש " יון " הוא לשון טין , רפש , ביצה טובענית . אולם רס " ג תרגם בשם ' טחלב ' – ( ) שמו של צמח עדשת המים הזעירה , ( Lemna minor ) צמח זעיר דמוי עדשה שצף במקווי מים . לעתים הצמח מכסה ברכות מים או ביצות בצפיפות רבה עד כי נראה שמדובר במרבד דשא , והנכנס לתוכן שוקע בהן . כך גם קרויות אצות מים חוטיות שונות הנמצאות במקווי מים מתוקים ומלוחים . ( השוו ערך ' סוף ( ' המצור הממושך , ראו טל , פרשנות , עמ ' . 132 61 א ' הראובני , " מעולם הצומח במקרא , " הכינוס העולמי למדעי היהדות , א , ירושלים תשי " ב , עמ ' . 129-128 62 הראובני , חנוך , עמ ' . 26 63 מולדנקה , עמ ' . 153-154 ' צ 64 יז ' יק , עמ ' . 787 , 737 65 קמבל ֿ תומפסון , עמ ' ; 186 שטיינר , עמ ' , 35 הערה ; 123 בר אילן , עמ ' , 38 הערה , 25 ועל דרך זאת ביקש להציע שגם " ראש חמור ' הוא שם צמח ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים