חלמות

אזכור במקרא : איוב מתאר את " ריר חלמות " כדבר חסר טעם : " היאכל תפל מבלי מלח , אם יש טעם בריר חלמות " ( איוב ו ו . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : דברים ריקים ( וראו רש " י לאיוב ו , ו " ת . ( ו : ' טעם בדבר מות ' = ) חל-מות ?( כלומר , בדבר חסר משמעות והשפעה . תה " א : ' רירא דחלמונא , ' ובעקבותיו רס " ג : ' לעאב אלביץ , ( ) '' כלומר , ריר הביצים וכוונתו ללובן הביצה שאין בו טעם . רש " י סבר שכוונת ' חלמות ' היא לשון חוזק ובריאות ( השווה איוב לט ד , ( והכוונה לדבר מתובל , כמו שום , המעורר את הפרשת הריר והרוק . מנחם בן סרוק פירש לשון ריבוי : כריר האדם המשתגע בדברי הבליו . לפי פירוש אחר : כריר השינה הזב מפי הישן או כרוק האדם הבריא . " ת פ : חלמתא . במילונות הסורית-ערבית מתורגם ' חלמית ' כשם צמח הנקרא ' ח " טמי " ( ) או צמח הנקרא ' ח ' ס אלחמאר ' ' ו ( ) שנג ' אר ' , ( ) הקרוי בימינו לשון הפר . ( Anchusa ) גם אבן עזרא מביא בשם ' יש אומרים ' שהוא " ריר צמח . " על בסיס ת " פ , שאין לו כמעט תמיכה בשאר הפרשנות הקדומה , הציעו חוקרים אחדים שמדובר בצמחים שנזכרים בספרות חז " ל בשם דומה או שהם מכיל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים