גלגל

אזכור במקרא : נזכר פעמיים כמשל לדרך רדיפתו ומנוסתו של הרשע והאויב : " אלהי שיתמו כגלגל , כקש לפני רוח " ( תהלים פג יד (; " ורדף כמץ הרים לפני רוח , וכגלגל לפני סופה " ( ישעיה יז יג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( trochos ) τροχος חישוק , אופן ; ת " ו : מערבולת ( בישעיה , ( אופן ( בתהלים " ת (; י ות " פ : ' כגלגלא , ' כגלגל , אופן ; רס " ג לתהלים : ' כאלגרבאלה ' , ( ) ושם פירש : " כדבר הנכבר בכברה " ( העגולה (; אבן עזרא : " כאשר יבער הגלל . " רוב הפירושים הללו מתייחסים לחפצים עגולים . זיהוי ה ' גלגל ' קשור להבנת המקראות והסביבה הטקסטואלית . התקבולת ל ' קש ' ול ' מוץ ' אופיינית לשדה החקלאי שבו דשים ומבררים את התבואה באמצעות נפות וכברות עגולות , אך גם עשוי להתאים לשטח מישורי שבו נעים צמחי ' גלגל ' בעזרת הרוח , כפי שנראה להלן . 19 ראו בהרחבה בערכים : ' צרי ' ' ו- נטף . ' על המעתקים והסינונימים השונים ביוונית , סורית וערבית , ראו לעף , פלורה , א , עמ ' . 302 20 יוסף , קדמוניות , ח , ו , ו . ( 174 ) 21 ראו בתוספות לאונומסטיקון שכתב אבסביוס : Eusebius , Das Onomastikon der Biblischen . O...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים