בשם, הבשם

אזכור במקרא : ה ' בשם ' הוא שם כללי לסממנים ריחניים שהופקו בדרך כלל מצמחים , הוא נזכר במקרא שלושים פעם . אפשר שבכמה מקרים מדובר בשם צמח מסוים . דוגמה אפשרית לכך היא תיאור המתנות שהעניקה מלכת שבא לשלמה : " ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים הרבה מאד ואבן יקרה לא בא כבשם ההוא עוד לר ב , אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמ ה " " מ ) א י י ; דה " ב ט ט . ( מסורות והצעות זיהוי : בכל התרגומים הקדומים מתורגמים ; ' בשם ' ו ' בשמים ' כשם כללי , 13 יוסף , קדמוניות , ג , א , ו . ( 28 ) 14 ראו דיוסקורידס ; 80 II פליניוס . 36 XII 15 השוו לאבן עזרא : אמר הגאון כי הבדולח הם האבנים הקטנים עגולים היוצאים מהמים שהם דקים '; פוליאק וסומך , עמ ' 28 16 ראו ריב " ג ורד " ק , ערך בדלח . 17 בראשית רבה טז , ב . 18 ראו לעף , פלורה , א , עמ ' ; 304 מולדנקה , עמ ' ; 82 - 81 אילת , עמ ' ; 101 - 100 פליקס , עולם , עמ ' ; 259 עמר , קטורת , עמ ' . 80 אולם מהקשר הפסוק המובא לעיל ניתן לכאורה להבין ש ' בשמים ' שבתחילתו הוא שם כללי , ואילו בהמשך הפסוק מדובר בבושם יוקרתי מיוחד : " לא בא כבשם ההוא . " הבושם ( בה " א הידיעה !( של תק...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים