בדלח

אזכור במקרא : נזכר פעמיים . הוא נמנה עם החומרים היקרים שמוצאם בארץ החוילה : " וזהב הארץ ההוא טוב , שם הבדלח ואבן השהם " ( בראשית ב יב . ( על צבע המן שירד במדבר נאמר : " ועינו כעין הבדלח " ( במדבר יא ז . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( anthrax )  νθραξα ( בראשית  κρυσταλλος ) ;( , ( crystallos קריסטל ( במדבר " ת . ( ע : " ת . ( Bdellion ) βδελλιον ו : , bdellium וכן פירש יוספוס , שרף של עצים אחדים הנזכרים במקורות הקלאסים – כנראה מיני " ת . Commiphora א : בדלחא , ת " י : בידלחא ; ת " פ : בדולחא ; רס " ג : ' לולו ' – ( ) כלומר פנינה . רש " י : ' שם אבן טובה קריסטל ' ( שמות יא ז . ( פרשנים אחדים אף הציעו שמדובר באבן ה ' יהלום . ' למעשה , מדובר בשתי מסורות זיהוי : הקדומה והעיקרית – מין אבן טובה , והשניה – סממן צמחי . שתי מסורות אלה הובאו במדרש , ורב איבו הכריע לפי הקשר הפסוקים שמדובר באבן חן : " את סבור כבדולח הזה של פטמים ? ת " ל : יגיד עליו ריעו )' ועינו כעין הבדולח (; ' מה זה אבן טובה אף זה אבן טובה . " לעומת זאת , רבים מהחוקרים צידדו במסורת שמדובר בשרף צמח , כגון : קומיפורה מוקול , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים