אזרח

אזכור במקרא : המילה ' אזרח ' נזכרת 17 פעם , לרוב במשמעות של תושב הארץ , להבדיל מן הגר , אולם בפעם אחת במקרא ניתן לכאורה ללמוד שמדובר בשם צמח : " ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן . וטעבר והנה איננו ואבקשהו ול א נמצא " ( תהלים לז לה-לו . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש ות " ו : ' כארז הלבנון ' " ת . ( sicut cedros Libani ) י : אילן יציב ועבות . ת " פ : אילניא דעבא ( אילן עבות . ( רס " ג : ' כאלטאלע אלריאן ' , ( ) כלומר , כצומח רענן . אבן ג ' נאח ורד " ק : כשורש לח ורענן . לפי רש " י : ' כאחד מאזרחי הארץ הנשרשין וממולאים בנכסים '; הוא מתבסס על פירוש מנחם בן סרוק : ' כאזרח מתלחלח ומצמיח כאשל הנשרש . ' לסיכום : התרגומים הלועזיים הקדומים זיהו את " אזרח רענן " עם ארז הלבנון Cedrus ) , ( libani כלומר , עץ ספציפי שבמקרה דנן סמלמ , לכאורה את החוסן והיציבות ( ראו ערך ' ארז הלבנון . '( לעומת זאת , רוב הפירושים סבורים שמדובר במובן הרגיל של ' אזרח ' במקרא , דהיינו , תושב המעורה היטב במקומו , שבלשון השאלה מדומה באופן כללי לעץ רענן שמושרש בארץ . יש מהחוקרים המודרניים שהציעו זיהויים ספציפיים , כגון : הרד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים