פרק תשיעי: שמות שהם ספק כינוי לצמחים

אגמון אהלים אזרח בדלח הבשם גלגל גלים גשם חלמות חמיץ חרב חריונים יון ימם יתרים כל כלח כפה מסכן נהלולים נכאת נעמנים נצים סרבים עקרבים פנג פרחח צאלים צנים רע  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים