שושנה, פרח שושן

אזכור במקרא : השם ' שושן ' או ' שושנה ' או בצורת הרבים – ' שושנים , ' נזכר כשם צמח 12 פעם במקרא . שמונה מהאזכורים מופיעים בשיר השירים . מדובר בצמח יפה ואהוב , בניגוד לעשבים רעים וקוצניים : " כשושנה בין החוחים " ( שה " ש ב ב . ( צמח זה גדל במקומות או בתקופות רוויות מים : " אהיה כטל לישראל , יפרח כשושנה " ( הושע יד ו . ( מהפסוקים עולה שמדובר בצמחי בר ( למשל שה " ש ד ה , ( שכנראה אף בויתו לשם נוי , ואולי בשל ריחם : " דודי ירד לגנו לערוגת הבשם , לרעות בגנים וללקט שושנים " ( שה " ש ו ב . ( ייתכן שלצמח הנזכר בשיר השירים פרח בגוון אדום : " שפתותיו 135 השוו ת " ש ל ' קוצי המדבר ' בשופטים ז , ח ול ' חדק ' במשלי טו , יט . 136 ראו דיוסקורידס . 19-18 , 15 III 137 לדעת לעף , פלורה , ג , עמ ' , 480 יש לגרוס ' קרצבין , ' שהוא בסורית ' קורץ ' ובערבית ' קריץ ' , )قرٌص( כלומר שם . ה-Urtica הכוונה לצמח בעל קוצים משוננים כמו מסור , בדומה לשוק של רגל הניתור של הארבה , השוו לתרגומים הארמיים ל " כרעים " ( ויקרא יא כא (; בבלי , חולין , סה ע " ב . וכן מאמרי , ז ' עמר , " סימני הארבה לאור מדרש מאוחר , " על אתר ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים