סלון, סלונים

אזכור במקרא : מופיע פעמיים רק ביחזקאל , ואפשר שהוא רומז למציאות שבבבל : " ולא יהיה עוד לבית ישראל סלון ממאיר וקוץ מכאב " ( כח כד . ( בני ישראל המורדים בה ' נמשלו ל " סלונים " ( ב ו . ( הצעות זיהוי : לפי רבים מהפירושים ה " סלון " המקראי הוא כנראה שם כללי לקוצים או שם כלי חד ( יתד , שפוד וכדומה . ( מכאן כנראה נגזרו השמות " סול והסירה והמחט והמקדח , " שנזכרו בספרות חז " ל כקוצים ומכשירים חדים שבהם ניתן לרצוע את אזנו של העבד . בשם ' סולין ' קרויים הקוצים הדוקרניים שבבסיס כפות התמרים . כיום נקרא בשם זה הצמח סלון קוצני , ( Zilla spinosa ) שיח קוצני מדברי ( בערבית הוא נקרא ' סלא ' . (( ) צמחים אחרים שהוצעו לזיהוי הם פטל ( Rubus ) ועצבונית החורש . ( Ruscus aculeatus ) הזיהוי עם צמחים ספציפיים אלה ואחרים רק בשל קרבת השמות – העברי והערבי – הוא משולל כל יסוד .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים