סירים

אזכור במקרא : צמח זה נזכר 4 פעמים – בלשון רבים . הוא גדל עם צמחים קוצניים אחרים בין החורבות : " ועלתה ארמנתיה סירים , קמוש וחוח במבצריה " ( ישעיהו לד יג . ( הוא עולה בדרכים ובמקומות נטושים , וכנראה גם שימש כמשוכה : " לכן הנני שך את דרכך בסירים , וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא " ( הושע ב ח . ( צורת הצמח סבוכה , והוא נשרף במהירות : " כי עד סירים סבכים ... אכלו כקש יבש מלא " ( נחום א י . ( הוא שימש כחומר בעירה לבישול : " כי כקול הסירים תחת הסיר , כן שחק הכסיל וגם זה הבל " ( קהלת ז ו . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( akantha )  κανθαα ( קהלת ακανθινα  ξυλα ;( ( akanthina xula ) ( ישעיהו לד , יג ) – עץ קוצני ; ( scolops ) σκολο  ( הושע ב , ח ) – קוץ . ת " ו : – spina קוצים ( בכל המובאות . ( תה " א : ' כוביא ' ( הושע וקהלת ) – קוצים ; ' סירין ' ( ישעיהו " ת . ( פ : כובא . רס " ג : ' אשואך ' ( ) ( קהלת ) – קוצים ; ' סנאריה ' ( ישעיהו , ( ייתכן שהוא ' צנאריה ' 110 פליקס , טבע , עמ ' . 71-69 111 זהרי , מקרא , עמ ' . 180 112 הראובני , בסוד , עמ ' . 67-68 113 שיר השירים רבה ב , יב ( מהדור...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים