נצנים, ציץ השדה

אזכור במקרא : " הנףנים נראו בארץ " ( שה " ש ב יב ) " כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה " ( ישעיהו מ , ז . ( הצעות זיהוי : ת " ש : , ( anthos ) α  νθος ות " ו : – flos בשני המקרים במובן של ' פרח . ' ניתוח פסוקי המקרא מראה שהמונחים נץ , ניצן וציץ הם כינוי לאיבר בצמח הקרוי בימינו ' פרח ' . ( flower ) תיאור סוף תקופת החורף )' אביב ( ' מתאפיין בין היתר בגל פריחה נרחב : " הנצנים נראו בארץ , " ולדעת חוקרים אחדים הכוונה למיני צמחים ספציפיים , כגון : צבעוני ההרים . ( Tulipa agenensis ) לדעת הראובני הכוונה היא דוקא לפרחי נורית אסיה ( Ranunculus asiaticus ) השכיחים באותה תקופה , ועל פי ביאורו , ניצתם מתנצנצת בימי ניסן . לפי המדרש הכוונה לפעולת הנצת העלים . הביטוי " ציץ השדה , " לדעת זהרי , מכוון למרבדי הפריחה של צמחי פרג Papaver ) ( rhoeas או קחון ( Anthemis ) אולם דומה שמבחינה אטימולוגית בשני המקרים הכוונה היא לתיאור כללי של פרחי בר שהציצו )' כציץ ( ' ונראו על פני השדה )' הנצנים נראו בארץ , ( ' והם מקבילה ל ' חציר ' - כינוי לכלל עשבים ירוקים המשמשים בדרך כלל מספוא לבהמות .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים