לבנה

אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא : פעם אחת בקשר למקלות שפיצל יעקב לפני צאן לבן בחרן : " מפל לבנה לח ולוז וערמון " ( בראשית ל לז ) ופעם שניה בין העצים שתחתם עבדו עובדי האלילים : " תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה " ( הושע ד יג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : , ( sturakinos ) στυρακινος  לבראשית ל , לז , עשוי מעץ " ת ; ה-storax ש ות " ע : ( leuke = populus ) λευκη ( הושע ד , יג " ת . ( ו : " ת ; populous י : ' פרח לבן ' , הת " א : ' לבן , ' ונראה שהכוונה לעץ , Populus alba הקרוי בימינו בשם צפצפה מכסיפה . לזיהוי זה התכוונו כנראה ת " פ : ' חורא ' " נ ) א : חורתא ) וגם רס " ג בתרגום הערבי - ' לבנא . ' כך גם עולה מדברי אסף הרופא : " עצי לבונה , נקרא בלשון יוון ליבקה ( ליוקא , ( ובלשון ארם חוורא . " רש " י זיהה את ה ' לבנה ' עם " טרינבל , " trenble = א " שהיא לפי טוביה הרופא הצפצפה השחורה . ( P . nigra ) לפי שיינהוק , היא הצפצפה המכסיפה . זיהוי אחר שהביא אבן ג ' נאח הוא עץ הנקרא בערבית " לבני " , ( ) זיהוי זה מבוסס כנראה על דמיון אטימולוגי : " והוא עץ גדול כמו הסאג ' שנוזלת ממנו לחות , והיא נ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים