חרול

אזכור במקרא : צמח זה נזכר 3 פעמים כצמח חסר תועלת . הוא גדל באזורי מלחה מדבריים : " כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה , ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם " ( צפניה ב ט . ( אנשי המדבר תוארו בספר איוב כאנשים עלובים שקיומם הוא על שיחי מלוח ורתמים , ומשכנם : " תחת חרול יספחו . " ( איוב ל ז . ( הצמח עולה בשדות בור ובכרמים מוזנחים ; במשל שדה העצל נאמר : " והנה עלה כלו קמשנים , כסו פניו חרלים , וגדר אבניו נהרסה " ( משלי כד לא . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( fruganon agrion ) φρυγανον  γριονα ( איוב ) – במשמעות של שיחים או גזרי עצים המשמשים למדורה . ת " ו : spina ( משלי וצפניה ;( sentis ( איוב , ( קוצים . תה " א : מלוחין ( צפניה , ( כנראה מלוח , Atriplex = ) ראו ערך מלוח (; חורלי ( משלי , ( היגי ( איוב ) – הגה מצוי , ( Alhagi graecorum ) אך גם כינוי למיני קוצים שונים ( השוו ערך נעצוץ . ( מכאן עולה שלא קיים תרגום עקיב , אלא לפי הקשר הפסוקים . ת " פ : חגא ( איוב , ( הוא צמח , ה-Alhagi אך לערבית הוא תורגם ' ינבות ' – ( ) הוא הצמח ינבוט השדה (; Prosopis farcta ) חולדא ( משלי , ( שפירושו בערבית...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים