חוח

אזכור במקרא : מופיע עשר פעמים כשם של קוץ . הוא נזכר עם ה ' קמוש ' כצמח שמאפיין אזורי אדם נטושים : " קימוש יירשם חוח באהליהם " ( הושע ט ו . ( הוא גדל בין חורבות : " ועלתה ארמנתיה סירים , קמוש וחוח במבצריה " ( ישעיהו לד יג . ( כמו כן הוא מהווה עשב רע העולה בשדות בור : " תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה " ( איוב לא מ . ( הוא נחשב לפחות בערכו בהשוואה לשושנה : " כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות " ( שה " ש ב ב . ( הוא מופיע גם כמשל לצמח שפל בניגוד לארז הלבנון . באזהרת יהואש מלך ישראל לאמציהו מלך יהודה נאמר : " החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמר : תנה את בתך לבני לאשה , ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמוס את החוח " ( מל " ב יד ט ; דה " ב כה יח . ( הוא נחשב לצמח קוצני רע ונחות שרק השיכור נוטלו : " חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים " ( משלי כו ט . ( כמו כן נזכר כלי דיג בשם " חוח " ( איוב מ כו , השוו ערך אגמון . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( akantha )  κανθαα ( הושע , משלי ושה  κνιδη ;( ש " ( knide ) ( איוב , ( הוא ακανθινα  ξυλα ( akanthina xula ) ; urtica ( ישעיהו לד יג , ( ' עץ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים