דרדר

אזכור במקרא : מופיע פעמיים לצד ה " קוץ " כצמח רע שמצוי בשדה החקלאי כפי שנזכר בקללת ה ' לאדם : " ארורה האדמה בעבורך , בעצבון תאכלנה כל ימי חייך , וקוץ ודרדר תצמיח לך " ( בראשית ג יז-יח . ( צמחים אלה עולים במקומות נטושים וחרבים : " ונשמדו במות און חטאת ישראל , קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם " ( הושע י ח . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : " ת . ( tribolos ) τριβολος ו : , tribulus עשב חד-שנתי קיצי נמוך בשם קוטב מצוי . ( Tribulus terrestris ) הוא צומח בשדות ובגינות מושקות , ולפריו ארבע קוצים קשים . זיהוי זה מופיע גם אצל אסף הרופא : " עשב הנקרא בלשון יוון טריבולין , ובלשון ארם קורטובא ובלשון עברית דרדר " ת . " א ות " י : אטדין , כינוי לשיחים קוצניים שונים ( ראו ערך אטד . ( במשנה נזכרו ה " חוחים והדרדרים " כמאכל בהמה החייבים בשביעית ( שביעית ז , א (; לא ברור אם מדובר בשמות כלליים של קוצים . או בשמות מיוחדים כבשאר הדוגמאות שנמנו באותו מקור . לפי המדרש , ' קוץ ודרדר ' הם מיני קוצים ידועים : " קוץ – זה קנריס , דרדר – אלו עכביות . ויש מחליפין : קוץ – אלו עכביות , דרדר – זה קנריס , שהיא עשויה דרין דרין...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים