גמא

אזכור במקרא : נזכר 4 פעמים כצמח מים מובהק : " היגאה גמא בלא בצה " ( איוב ח יא . ( הוא נזכר גם בסמיכות ל ' קנה ' ( ישעיהו לה ז . ( מהגמא היו מתקינים כלים שונים , כמו ' תבת גמא ' ( שמות ב ג ) וסירות : " השולח בים צירים ובכלי גמא על פני מים " ( ישעיהו יח ב . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( Papyrus ) παπυρος ( באיוב ( elos ) ε  λος (; צמחי ביצה ( ישעיהו לה ז " ת . ( ע : ( papyrus ) παπυρος או – ( biblion ) βιβλιον נייר , או צמח הנייר . בת " ו אין תרגום עקיב : scirpus ( בשמות ואיוב , ( הנקרא בימינו אגמון ; papyrus ( בישעיהו יח ב ) הוא גמא הפפירוס iuncus ( Juncus = ) (; Cyperus papyrus ) ( בישעיהו לה ז ) הנקרא בימינו בשם סמר . ת " א : ' גומא " ת . ' י : ' טונס ' ( בשמות ב ג ) מין צמח או העיר ' תניס ' שבמצרים התחתונה , שהיתה מפורסמת בכליה , אולם בשאר המקרים הוא מתרגם ' גומא ' – כנראה גומא הפפירוס , ( Cyperus papyrus ) ואותו זיהוי מובא תמיד אצל רס " ג בשם " ברדי " " ת . ( ) פ : ערקא ( שמות . ( בר בהלול מזהה שם זה עם צמחים שונים ומוסיף הערה : " ואמרו אלעבראניון ( דוברי העברית !( אלברדי . " ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים