ברקנים

אזכור במקרא : צמח זה נזכר פעמיים ( בצורת הרבים ) כצמח קוצני שבו ייסר גדעון את אנשי סוכות על שסירבו לתת לצבאו לחם בעת המרדף אחרי מלכי מדין : " ודשתי את-בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים ... וטפח את זקני העיר ואת-קוצי המדבר ואת-הברקנים " ( שופטים ח ז , טז . ( מסורות והצעות זיהוי : ת ( barkonnim ) βαρκοννιμ  : ש " כלומר , תעתיק השם העברי . ת " ע : , ( tragakantha ) τραγακανθα כרקוצי , כינוי לבני-שיח קוצניים ( במיוחד הסוג קדד " ת . ( Astragalus = ו : tribulus ( השוו דיוסקורידס , ( 15 IV עשב רע נמוך , בעל פרי קוצני , הקרוי בימינו קוטב מצוי " ת . ( Tribulus terrestris ) י : ברקניא ; ת " פ : קורטבא , צמח קוצני ולפי אסף הרופא הוא קוטב מצוי . ( Tribulus terrestris ) רס " ג : ' שוך ' , ( ) דהיינו קוץ , וכן רש " י : רונצי , ( ronces ) ש " כלומר קוצים . אבן ג ' נאח ורד " ק : מין ממיני הקוצים . החוקרים הציעו מגוון רב של צמחים קוצניים , כגון : דרדר המכבד Centaurea ) ( scoparia הנקרא בערבית " ברכאן . " זהו בן ֿ שיח סבוך , בעל טיפוס תפוצה מזרח סהרו ֿ ערבי , אך נדיר . הצעות נוספות הן , למשל : שברק קוצ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים