ברית, בר

אזכור במקרא : השם " בורית " נזכר במקרא פעמיים כסממן ניקוי יחד עם ה ' נתר : ' " כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית , נכתם עונך לפני " ( ירמיהו ב כב . ( גם בנבואת מלאכי מדמה הנביא את פעולת טיהור בני ישראל על ידי מלאך לפעולת הבורית : " כאש מצרף וכברית מכבסים , וישב מצרף ומטהר כסף , וטהר את בני לוי " ( מלאכי ג . ( ב-ג מן השם " בורית " נגזר כנראה גם השם " בור : " " אם התרחצתי במי שלג והזיכותי בבר כפי " ( איוב ט ל . ( בנבואת ישעיהו מבטיח ה ' לטהר את ישראל מזוהמת חטאם : " ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגך ואסירה כל בדיליך " ( ישעיהו א כה . ( מכאן כנראה מושאלים המונחים " כבר כפי " ( איוב כב ל ) ו " כבר ידי " " ש ) ב כב כא ; תהלים יח כא ) במשמעות של נקיון ידיים . מסורות והצעות זיהוי : מהקשר הפסוקים לא ברור אם ה " בורית " היא סממן ניקוי צמחי או שהיא ממוצא מינרלי כמו שלכאורה ניתן ללמוד מההקבלה עם ה ' נתר ' ( ירמיהו ב כב ) או בהקשר לאזכורה עם פעולת צריפת המתכות ( ישעיהו א כה . ( יש פרשנים כרס " ג שתרגמו את המילה " בר " בהוראה כללית של נקיון . אולם כבר בתרגומים הקדומים ביארו פעמים רבות ש " בורית " הוא שם ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים