אטד

אזכור במקרא : נזכר 6 פעמים . מחצית מהאזכורים מופיעים במשל יותם , שנושא את משלו בראש הר גריזים מול בעלי שכם . במשל זה הלכו העצים להמליך עליהם מלך , וכאשר עצי הפרי החשובים – הזית , הגפן והתאנה – סירבו ליטול על עצמם תפקיד זה , הם הציעו אותו לאטד " : ויאמר האטד אל העצים , אם באמת אתם משחים אותי למלך עליכם באו חסו בצלי , ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את כל ארזי הלבנון ( שופטים ט ז-טו . ( האטד נזכר עם ה ' סירים , ' כנראה ככינוי משותף לצמחי הסקה ומשוכה קוצניים : " בטרם יבינו סירותיכם אטד , כמו חי כמו חרון ישערנו " ( תהלים נח י . ( הוא מופיע כשם מקום : " גרן האטד " בעבר הירדן – שם נערך מספד ליעקב ( בראשית נ י-יא . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : () Atad )  ταδ בראשית ( ramnos ) ραμνος (; ( שופטים (; 1 לפי לידל וסקוט , עמ ' . reed grass : 295 " ב 2 ב , עמ ' . 1467 " ב 3 ב , עמ ' . 1150 4 הרמב " ם , ביאור , מס ' . 347 ת . ramnus ו " ת ; ραμνος  : ע " דיוסקורידס מוסר שאנשי צפון אפריקה קוראים לעץ ה- Rhamnus בשם . “ atadin ” באכדית המונח ittitu הוא שם כללי לקוצים . " ת י : אטדא . במילון הסורי ֿ ע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים